Gaswasser op maat

DE UITDAGING

Een van onze klanten in de haven van Antwerpen verzorgt de opslag en overslag van gassen en vloeistoffen, welke vaak in petrochemie gebruikt worden. Bij het laden en lossen van deze gassen kwam een overweldigende stank vrij. Aanvankelijk werd dit slechts als iets vervelends beschouwd, maar toen het bedrijf besloot deze bedrijfsactiviteit uit te breiden moest dit probleem dringend worden aangepakt.

ONZE OPLOSSING

Op basis van de processpecificaties van onze partner hebben we voor deze klant een gepakte gaswasser ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd.

Dit was de beste oplossing voor deze klant; hoewel het werken met actieve koolfilters aanvankelijk een hogere efficiëntie zou hebben bereikt, zouden de onderhoudskosten hiervan (in materialen en werktijd) dit efficiëntievoordeel gemakkelijk teniet doen.

Om toch de gewenste efficiëntie te realiseren, combineerden we de gaswasser met een nageschakelde actief koolstoffilter. Dit leidde tot een nog hogere efficiëntie dan met alleen actieve koolfilters zou zijn bereikt, maar met drastisch lagere onderhoudskosten.

BIJZONDER AAN DIT PROJECT

Voor het neutraliseren van de stof die de problematische geur veroorzaakte, waren verschillende chemicaliën nodig. We bouwden de nodige opslagtanks, selecteerden de juiste pompen en instrumenten voor dit project en completeerden het allemaal met een op maat gemaakte chemische distributie-eenheid. Het toegevoegde platform biedt gemakkelijke toegang om metingen uit te voeren en het vervangen van de actieve kool te vergemakkelijken. Door dit alles te combineren, hebben we een complete oplossing voor onze klant kunnen bieden. 

De installatie werd geplaatst in een ATEX-zone, dus de hele installatie is gebouwd in elektrisch geleidend materiaal.

Na de fabrieksacceptatietest (FAT) in onze werkplaats in Wilrijk, konden we de installatie niet in één keer demonteren en naar de eindbestemming transporteren. Omdat de nieuwe installatie tussen bestaande structuren op een al behoorlijk vol bedrijfsterrein moest worden geplaatst, was er beperkte ruimte om materiaal op te slaan en om te manoeuvreren. Daarom stuurden we dagelijks één vrachtwagen met de materialen om het volgende deel van de installatie te bouwen, rekening houdend met de verzoeken van onze klant om ’s nachts niets te laten staan en alle wegen op het terrein open te houden.

Contacteer ons voor meer informatie

© Teblick 2023